BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

1.   Opis nieruchomości – teren pod podwórko
2.   Położenie nieruchomości – Śwignajno
3.   Numer działki – cz. 98/12
4.   Numer KW – 13580
5.   Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 46 m2
6.   Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono wysokości 0,35 zł/m2 + VAT rocznie
7.   Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 7 lat
8.   Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego
9.   Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 02 października 2015 r. do dnia 23 października 2015 r.
Data powstania: piątek, 2 paź 2015 10:46
Data opublikowania: piątek, 2 paź 2015 08:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 paź 2015 15:46
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1403 razy