BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.57.2015

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje strony postępowania, że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego przepustu oraz budowy punktu czerpania wody do celów p.poż. (składający się z placu manewrowego utwardzonego o wymiarach 20x20m, studni czerpalnej z prefabrykowanych kręgów żelbetowych oraz połączenia studni z rzeką rurą dopływową) na działkach nr 1087/1, 1087/2, 1099/1, 1099/2, 1627 w obrębie Krzyże, został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Białymstoku. Inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie w imieniu którego jako pełnomocnik działa Pan Grzegorz Borowy 

Data powstania: czwartek, 1 paź 2015 07:42
Data opublikowania: czwartek, 1 paź 2015 07:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 paź 2015 12:14
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1576 razy