BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.47.2015

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony postępowania, iż projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange, na działce o nr ewidencyjnym 160, położonej w miejscowości Majdan, obręb Wojnowo, gm. Ruciane-Nida- obszar wiejski, został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Starosty Powiatu Piskiego w Piszu oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Inwestorem jest Orange Polska S.A., w imieniu którego jako pełnomocnik działa Net Works! Sp. z o.o. Pan Tomasz Grudziński, ul. Piekarnicza 1, 80-126 Gdańsk.

Data powstania: poniedziałek, 5 paź 2015 14:19
Data opublikowania: poniedziałek, 5 paź 2015 14:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 paź 2015 07:23
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1457 razy