BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.65.2015

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2013.267 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 wraz
z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kv, wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na działkach ewidencyjnych o nr 208, 3098/8, 217/2, 217/3, 217/5, 216/3, 216/4, 216/5, 216/14, 216/15, 216/17, 205/6, 217/6, 205/11, 217/4, 216/11, 216/13, 205/7, 205/3, 205/1, 205/8 w miejscowości Wygryny, gm. Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie - ul Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu której jako pełnomocnik działa Biuro Projektów Elektrycznych „EL-PRIMA” Mirosław Rutkowski z siedzibą ul. Utrata 2C lok. 28, 16-400 Suwałki.

           Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie
w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).

Data powstania: wtorek, 13 paź 2015 11:48
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2015 11:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lis 2015 12:45
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1446 razy