BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia pod drobne uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości – Karwica,
-Numer działki – 47/7,
-Numer KW – 14891
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 546 m2,
-Wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,08 zł/m2 rocznie brutto.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
2.Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
3.Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne do 31 marca.
4.Burmistrz miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5.O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6.Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 29 sierpnia 2006 r. do dnia 19 września 2006 r.
Data powstania: wtorek, 29 sie 2006 11:56
Data opublikowania: wtorek, 29 sie 2006 12:05
Data przejścia do archiwum: środa, 20 wrz 2006 07:30
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2242 razy