BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PNO.6840.27.2015                                                                                                                        Ruciane-Nida, dnia 04.12.2015 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).

  1. Położenie nieruchomości: Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów, Gmina Ruciane-Nida
  2. Numer działki: 140/3
  3. Powierzchnia działki: 1022m2
  4. Numer księgi wieczystej: KW OL1P/00037039/4
  5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4, o powierzchni użytkowej 49,32 m2, usytuowany w budynku nr 12 przy ulicy Al. Wczasów w Rucianem-Nidzie, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i przynależnej łazienki wraz z udziałem wielkości 181/1000 części w gruncie ozn. nr geod. 140/3, o powierzchni 1022 m2 stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
  6. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie wynosi 69 600,00zł.

W przypadku wpłaty jednorazowej zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 6 960,00 zł. W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 13 920,00 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.

Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

  1. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
  2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
  3. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
  4. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 04 grudnia 2015 roku do dnia 25 grudnia 2015roku.

 

 

                                                                      

Data powstania: czwartek, 3 gru 2015 12:22
Data opublikowania: piątek, 4 gru 2015 07:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 gru 2015 14:51
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1411 razy