BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

IGK.6840.25.2015                                                                                                                               Ruciane-Nida, dnia 08.01.2016r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 107/8 oraz 108/8
3. Powierzchnia łączna: 19 m2
4. Przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej jest nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 9 m2, ozn. nr geodezyjnym 107/8, położonej w obrębie m. Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00005482/1 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 10 m2, ozn. nr geodezyjnym 108/8. położonej w obrębie m. Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00004471/4, nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XII/82/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
5. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 107/2 oraz 108/2, położonych w obrębie m. Ruciane-Nida, przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia.
6. Nieruchomości są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów oznaczone jako Bi – inne budowlane.
7. Nieruchomości ujawnione są w KW OL1P/00005482/1 oraz OL1P/00004471/4
8. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 1 900,00 zł.
9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 2 337,00 zł, ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 437,00 zł.
10. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 08 stycznia 2016 r. do 29 stycznia 2016 r.

 

Data powstania: piątek, 8 sty 2016 07:11
Data opublikowania: piątek, 8 sty 2016 07:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 lut 2016 08:59
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1495 razy