BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu

Ruciane-Nida, 09 luty 2016 r.

 

IGK.6730.11.2016


 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

 

            Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,     poz.23.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r., poz. 199 wraz z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie wieży obserwacji zagrożenia pożarowego lasów na działceo nr ewidencyjnym 56/7 położonej w obrębie geodezyjnym Szeroki Bór, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest Nadleśnictwo Pisz.

            Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 1 w godz. 8°° - 14ºº).


 

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. Strony postępowania w formie obwieszczenia

3. a/a

 

Sporządziła:
Julita Małż

Tel. (87) 425 44 51

 

Data powstania: wtorek, 9 lut 2016 09:42
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2016 09:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 mar 2016 09:11
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1375 razy