BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.12.2016

     Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015 r., poz.199 z późn. zm.), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej  nN-0,4kV kablowej o długości 515 mb w celu zasilania działki o nr geodezyjnym 17/13 w obręb geodezyjnym Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A., w imieniu którego jako pełnomocnik działa Marek Szmigiel, Instalatorstwo Elektryczne, ul. Kolejowa 14, 12-220 Ruciane-Nida.

     Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie
w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 1 w godz. 8oo – 14oo).

Data powstania: czwartek, 11 lut 2016 14:44
Data opublikowania: czwartek, 11 lut 2016 14:46
Data przejścia do archiwum: środa, 2 mar 2016 08:18
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1339 razy