BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

IGK.6840.38.2015                                                                                                                         Ruciane-Nida, dnia 12.02.2016 r.

 

 WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o   gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 115/23
 3. Powierzchnia łączna: 101 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, o powierzchni 101 m2, ozn. nr geodezyjnym 115/23, położona w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00013032/1, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XIX/154/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.
 5. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 115/13, położonej w obrębie Ruciane-Nida, przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.
 6. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów oznaczona jako teren zabudowy mieszkalno-usługowej.
 7. Nieruchomość ujawniona jest w KW OL1P/00013032/1.
 8. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 10 300,00 zł.
 9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 12 669,00 zł, ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 2 369,00 zł.
 10. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12 lutego 2016 r. do 04 marca 2016 r.

 

Data powstania: piątek, 12 lut 2016 07:12
Data opublikowania: piątek, 12 lut 2016 07:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 mar 2016 08:27
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1446 razy