BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIRUCHOMOŚCI

IGK.6840.35.2015                                                                Ruciane-Nida, dnia 12.02.2016 r.

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Iznota, Gmina Ruciane-Nida.
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 33/10
 3. Powierzchnia łączna: 1657 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do: właściciela działki nr 33/57, obręb geod. Iznota, właściciela działki nr 33/58, obręb geod. Izota, oraz właściciela działki nr 33/60, obręb geod. Iznota w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XIX/155/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.
 5. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według ewidencji gruntów oznaczona jako Bi- inne budowlane.
 6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 230 700,00 zł
 7. Ujawnione są w księdze wieczystej OL1P/00013221/3
 8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 230 700,00 zł
 9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 283 761,00 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 53 061,00
 10. Przetarg ograniczony jest do: właściciela działki nr 33/57, obręb geod. Iznota, właściciela działki nr 33/58, obręb geod. Izota, oraz właściciela działki nr 33/60, obręb geod. Iznota
 11. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 12 lutego 2016 r. do 04 marca 2016 r.
Data powstania: piątek, 12 lut 2016 07:17
Data opublikowania: piątek, 12 lut 2016 07:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 mar 2016 08:27
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1635 razy