BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

IGK.6840.37.2015                                                                Ruciane-Nida, dnia 12.02.2016 r.

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 86/16 oraz 86/18
 3. Powierzchnia łączna: 1129 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego jest nieruchomość gruntowa zabudowana magazynem o nr geodezyjnym 86/16 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. nr geodezyjnym 86/18, o łącznej powierzchni 1129m2 , położonych w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00041465/0, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XIX/156/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.
 5. Sprzedaż w/w nieruchomości odbywa się na rzecz użytkownika wieczystego.
 6. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów oznaczone jako tereny przemysłowe.
 7. Nieruchomość ujawniona jest w KW OL1P/00041465/0
 8. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi:

                        - prawo własności: 26 500,00 zł

                        - prawo użytkowania wieczystego: 15 436,00 zł

                        - cena sprzedaży: 11 064,00 zł

 1. Cena sprzedaży brutto wyniesie 13 608,72 zł, ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 2 544,72 zł.
 2. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 4. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 12 lutego 2016 r. do 04 marca 2016 r.
Data powstania: piątek, 12 lut 2016 07:23
Data opublikowania: piątek, 12 lut 2016 07:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 mar 2016 08:27
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1496 razy