BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.15.2016

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015 r., poz.199 z późn. zm.), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nn-0,4kV o długości około 116 m oraz wymianie istniejącego kabla od słupa do istniejącego złącza kablowego o długości około 100 m. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 59, 23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, obręb geodezyjny Wejsuny, Ruciane-Nida- obszar wiejski. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A., w imieniu którego jako pełnomocnik działa Marek Szmigiel, Instalatorstwo Elektryczne, ul. Kolejowa 14, 12-220 Ruciane-Nida.

     Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie
w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 1 w godz. 8oo – 14oo).

 

 

Otrzymują :

 

1. Wnioskodawca

2. strony postępowania w drodze obwieszczenia

3. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego

4. a/a

 

 

Sporządził:

Małgorzata Kaczmarczyk

Tel. (87) 425 44 51

Data powstania: środa, 17 lut 2016 11:01
Data opublikowania: środa, 17 lut 2016 11:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 mar 2016 07:17
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1273 razy