BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

1.   Opis nieruchomości – teren pod uprawy rolne
2.   Położenie nieruchomości – Osiniak
3.   Numer działki – 150/1
4.   Numer KW – 13034
5.   Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 2600 m2
6.   Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 0,10 zł/m2 brutto rocznie
7.   Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat
8.   Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego  
9.   Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 04 marca 2016 r. do dnia 25 marca 2016 r.
Data powstania: piątek, 4 mar 2016 08:18
Data opublikowania: piątek, 4 mar 2016 08:43
Data przejścia do archiwum: środa, 30 mar 2016 09:38
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1469 razy