BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.4.2014

                 Działając na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonce, worki po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna, na działce nr 192/254 w obrębie      Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, obszar Natura 2000, zgodnie z dyspozycją art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam strony postępowania, iż mogą się zapoznać ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłosić uwagi i wnioski przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie tut. organ przypomina, iż zawiadomienie stron w przedmiotowym postępowaniu odbywa się na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego a więc poprzez obwieszczenie.

 

Data powstania: czwartek, 3 mar 2016 11:37
Data opublikowania: czwartek, 3 mar 2016 11:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 mar 2016 07:45
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 1240 razy