BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dotycząca umów na odbiór odpadów

W związku z odstąpieniem przez Radę Miejską Ruciane-Nida od zamiaru przejęcia przez gminę obowiązku odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, szkoły, hotele, restauracje itp.) informuję, iż nadal obowiązuje konieczność posiadania umów na odbiór nieczystości stałych z przedsiębiorcą posiadającym stosowne pozwolenia.   

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, podlegają obowiązkowi udokumentowania korzystania z usług wywozu odpadów przez okazanie stosownych umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z art. 10 ust. w/w 2 ustawy pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób niezgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi wypełnia znamiona wykroczenia i podlega karze grzywny.

W związku z powyższym będą prowadzone kontrole w zakresie wypełniania obowiązków spoczywających na właścicielach nieruchomości wynikających z przepisów prawa.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/ Piotr Ryszard Feliński

 

Data powstania: piątek, 11 mar 2016 07:40
Data opublikowania: piątek, 11 mar 2016 07:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 maj 2016 08:30
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1577 razy