BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

1.   Opis nieruchomości – teren pod kiosk handlowy.
2.   Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida.
3.   Numer działki – cz. 229/308.
4.   Numer KW – OL1P/00012411/5.
5.   Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 13,5 m2.
6.   Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 0,95 zł/m2 + VAT miesięcznie.
7.   Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8.   Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest do zagospodarowania pawilonami-straganami dla potrzeb handlu.  
9.   Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 25 marca 2016 r. do dnia 15 kwietnia 2016 r.
Data powstania: piątek, 25 mar 2016 09:30
Data opublikowania: piątek, 25 mar 2016 08:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 kwi 2016 11:26
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1400 razy