BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

1.   Opis nieruchomości – teren pod punkt przeładunkowy odpadów.
2.   Położenie nieruchomości – Wólka.
3.   Numer działki – cz. 98/4.
4.   Numer KW – 15484.
5.   Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 1400 m2.
6.   Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 200,00 zł + VAT rocznie.
7.   Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8.   Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.  
9.   Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 25 marca 2016 r. do dnia 15 kwietnia 2016 r.
Data powstania: piątek, 25 mar 2016 08:37
Data opublikowania: piątek, 25 mar 2016 08:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 kwi 2016 11:26
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1369 razy