BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE

Ruciane-Nida, 23 marca 2016 r.

 

 

 

 

IGK.6730.33.2016

                                                                                 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

 

 

            Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,     poz.23.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r., poz. 199 wraz z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie przeciwpożarowego zbiornika wodnego ze stanowiskiem czerpania wody na działceo nr ewidencyjnym 3063/2 położonej w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest Agencja Rezerw Materiałowych- ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, którego pełnomocnictwo pełni Pani Edyta Sulima- Składnica w Ełku, ul. Wilcza 2, 19-301 Nowa Wieś Ełcka.

            Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 1 w godz. 8°° - 14ºº).

 

 

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. Nadleśnictwo Maskulińskie

3. Strony postępowania w formie obwieszczenia

4. a/a

 

Sporządziła:
Julita Małż

Tel. (87) 425 44 51

Data powstania: środa, 23 mar 2016 14:07
Data opublikowania: środa, 23 mar 2016 14:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 kwi 2016 08:37
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1451 razy