BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Prowadzone są prace nad opracowaniem: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ruciane-Nida do roku 2025

Ruciane-Nida, 9 maja 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida

 

 

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Prowadzone są prace nad opracowaniem:

 

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ruciane-Nida do roku 2025

 

jest to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach miasta, które znajdują się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, problemów edukacyjnych, niskiego kapitału społecznego lub niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na tych obszarach, wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji, mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy strukturalnych UE.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym,które odbędzie się w:

 

Urzędzie Miasta i Gminy

16 maja 2016 r. o godz. 13:00

Data powstania: poniedziałek, 9 maj 2016 11:26
Data opublikowania: poniedziałek, 9 maj 2016 11:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 maj 2016 08:52
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1429 razy