BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida OR.0002.6.2016, Ruciane-Nida, 6 maja 2016 r. Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 12 maja 2016 r. (czwartek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida V nadzwyczajną (XXIV kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 12 maja 2016 r. (czwartek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida V nadzwyczajną (XXIV kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2.Wybór sekretarza obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu

Rady Miejskiej Ruciane-Nida w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek Małż

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: poniedziałek, 9 maj 2016 12:56
Data opublikowania: poniedziałek, 9 maj 2016 12:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 maj 2016 09:54
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1244 razy