BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej na działkach ozn. nr geod. 11 i 24, poł. w obrębie geod. Śwignajno, gmina Ruciane-Nida

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż w dniu 16 maja 2016 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 122606-2016 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej na działkach ozn. nr geod. 11 i 24, poł. w obrębie geod. Śwignajno, gmina Ruciane-Nida. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 
Termin składania ofert – 31 maja 2016 r. godz. 09:30.
 
Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1481) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektroniczne, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, pokoju nr 21
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 maj 2016 09:35
Data opublikowania: poniedziałek, 16 maj 2016 14:02
Data przejścia do archiwum: środa, 1 cze 2016 08:30
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1453 razy