BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie informuje, że w dniu 17 maja 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 124156-2016 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert – 25 maja 2016 r. godz. 09:30.

 Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1481) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektroniczne, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, pokoju nr 21

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 maj 2016 14:13
Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2016 12:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 maj 2016 09:35
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1542 razy