BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 17.05.2016 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło na:
- część I – 4 oferty, - część II – 4 oferty.
 
Wybrano oferty Wykonawców:
- na część I: AUTO-BUS „SZEKAZ” Przewozy-Handel Kazimierz Szewczyk, ul. Gałczyńskiego 16B, 12-220 Ruciane-Nida, cena oferty – 1,90 zł/km,
- na część II: AUTO-BUS „SZEKAZ” Przewozy-Handel Kazimierz Szewczyk, ul. Gałczyńskiego 16B, 12-220 Ruciane-Nida, cena oferty – 1,70 zł/km,
Oferty Wykonawcy spełniają wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętych kryteriów (cena i wiek pojazdu/ów) uzyskały najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywają przetarg jako najkorzystniejsze złożone oferty.
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert spełniających wymogi Zamawiającego:
Na część I
Oferta nr 3
Zakład Handlowo-Usługowy Dariusz Pikóra, ul. Słowiańska 13/2, 12-220 Ruciane-Nida,
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(1,90 zł :2,59 zł) x 100 x 95% = 69,69 pkt
Liczba punków w kryterium (wiek pojazdu/ów - 5%):
(10 lat : 17 lat ) x 100 x 5% = 2,94 pkt                                      Razem: 72,63 pkt
Oferta nr 4
AUTO-BUS „SZEKAZ” Przewozy-Handel Kazimierz Szewczyk, ul. Gałczyńskiego 16B, 12-221 Ruciane-Nida
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(1,90 zł : 1,90 zł) x 100 x 95% = 95,00 pkt
Liczba punków w kryterium (wiek pojazdu/ów - 5%):
(10 lat : 10 lat ) x 100 x 5% = 5,00 pkt                                      Razem: 100,00 pkt
 
Na część II
Oferta nr 4
AUTO-BUS „SZEKAZ” Przewozy-Handel Kazimierz Szewczyk, ul. Gałczyńskiego 16B, 12-220 Ruciane-Nida
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(1,70 zł : 1,70 zł) x 100 x 95% = 95,00 pkt
Liczba punków w kryterium (wiek pojazdu/ów - 5%):
(10 lat : 10 lat ) x 100 x 5% = 5,00 pkt                                      Razem: 100,00 pkt
 
W części I zamówienia odrzucono dwie oferty z postępowania przetargowego, nie spełniające wymogów Zamawiającego
W części II zamówienia odrzucono trzy oferty z postępowania przetargowego, nie spełniające wymogów Zamawiającego.
Data powstania: piątek, 27 maj 2016 09:35
Data opublikowania: piątek, 27 maj 2016 12:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 cze 2016 07:19
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1379 razy