BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej na działkach ozn. nr geod. 11 i 24, poł. w obrębie geod. Śwignajno, gmina Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 16.05.2016 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 4 oferty.
Wybrano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o. o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, za łączną cenę 196.644,04 złbrutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętych kryteriów: cena i okres gwarancji jakości uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze 3 oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego.
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 
Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o. o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(196.644,04 zł : 196.644,04 zł) x 100 x 95% = 95,00 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 60 m-cy) x 100 x 5% = 5,00 pkt
Razem: 100,00 pkt
 
Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(196.644,04 zł : 214.113,73 zł) x 100 x 95% = 87,25 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 60 m-cy) x 100 x 5% = 5,00 pkt
Razem: 92,25 pkt
 
Oferta nr 3 - Strabag Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(196.644,04 zł : 213.152,53 zł) x 100 x 95% = 87,65 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 60 m-cy) x 100 x 5% = 5,00 pkt
Razem: 92,65 pkt
 
Oferta nr 4 - „Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” w Piszu Sp. z o. o., ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(196.644,04 zł : 198.923,79 zł) x 100 x 95% = 93,92 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 60 m-cy) x 100 x 5% = 5,00 pkt
Razem: 98,92 pkt
Data powstania: środa, 1 cze 2016 11:38
Data opublikowania: środa, 1 cze 2016 14:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 cze 2016 09:46
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1563 razy