BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 6 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida VI nadzwyczajną (XXV kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Ruciane-Nida

OR.0002.7.2016

 

 

 

 

Ruciane-Nida, 31 maja 2016 r.

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 6 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida VI nadzwyczajną (XXV kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2.Wybór sekretarza obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2016 – 2025,

  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 r..

 

5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek Małż

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: piątek, 3 cze 2016 09:35
Data opublikowania: piątek, 3 cze 2016 09:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 cze 2016 09:54
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1424 razy