BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.1.1.2015.2016

Działając na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w postępowaniu dotyczącym zmiany decyzji środowiskowej znak PNO.6220.1.2015 z dnia 18 marca 2015 roku wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb” zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7, 3033/11 w obszarze Natura 2000”, Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony, iż mogą się zapoznać ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłosić uwagi i wnioski przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie tut. Urząd przypomina, iż zawiadomienie stron w przedmiotowym postępowaniu odbywa się na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego a więc poprzez obwieszczenie.

Data powstania: wtorek, 7 cze 2016 14:35
Data opublikowania: wtorek, 7 cze 2016 14:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 cze 2016 09:37
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1294 razy