BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia pod handel i usługi,
-Położenie nieruchomości – Ukta,
-Numer działki – 214/1 i 215/2,
-Numer KW – 13285
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 364 m2,
-Wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 1578,20 zł rocznie brutto.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 15 lat.
2.Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod handel i usługi.
3.Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za rok następny do 31 marca.
4.Burmistrz miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5.O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6.Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 3 listopada 2006 r. do dnia 24 listopada 2006 r.
Data powstania: piątek, 3 lis 2006 08:18
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 lis 2006 10:04
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 1967 razy