BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej Szeroki Bór.

Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Ruciane Nida uchwały nr XIX/153/2016
z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej Szeroki Bór.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida,
Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Data powstania: czwartek, 9 cze 2016 11:20
Data opublikowania: czwartek, 9 cze 2016 11:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 lip 2016 09:49
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1369 razy