BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 13/14
 3. Powierzchnia: 1 455 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXII/123/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
 5. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 6 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 72 284,00 .
 7. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00012965/3
 8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 72 284,00 zł.
 9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 88 909,32 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 16 625,32zł.
 10. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 17.06.2016 r. do 08.07.2016 r.
Data powstania: piątek, 17 cze 2016 08:48
Data opublikowania: piątek, 17 cze 2016 12:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 lip 2016 09:49
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1176 razy