BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina  Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 17/6
 3. Powierzchnia łączna: 1450 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, ozn. nr geod. 17/6, o pow. 1450 m2, położona w Rucianem-Nidzie w części Dybówek II, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr OL1P/00013030/7, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXII/128/2012 z dnia 31 maja 2012 r.
 5. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 8 MN, MP – tereny zabudowy mieszkaniowej lub przy połączeniu trzech działek zabudowy pensjonatowej.
 6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 74 197,00 zł
 7. Ujawniona jest w księdze wieczystej OL1P/00013030/7.
 8. Cena sprzedaży netto wynosi 74 197,00 zł.
 9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 91 262,31 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 17 065,31zł.
 10. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17.06.2016 r. do 08.07.2016 r.
Data powstania: piątek, 17 cze 2016 08:50
Data opublikowania: piątek, 17 cze 2016 12:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 lip 2016 09:49
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1313 razy