BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.72.2016

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,     poz.23.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r., poz. 199 wraz z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie masztu kratownicowego o wysokości 28 m wykonanego z aluminium mocowanego odciągami do zakotwień gruntowych. Na 26 m masztu zamontowane będą anteny emitujące fale radiowe. Celem inwestycji jest instalacja szerokopasmowego internetu dostarczanego mieszkańcom oraz przedsiębiorcom okolicznych miejscowości. Inwestycja realizowana będzie na działceo nr ewidencyjnym 40/8 położonej w obrębie geodezyjnym Iznota - miejscowość Kamień, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest MATCOM Marcin Ziółek, ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno.

            Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 1 w godz. 8°° - 14ºº).

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z siedzibą w Warszawie

3. Strony postępowania w formie obwieszczenia

4. a/a

 

Sporządziła:
Julita Małż

Tel. (87) 425 44 51

Data powstania: poniedziałek, 20 cze 2016 09:18
Data opublikowania: poniedziałek, 20 cze 2016 09:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 sty 2017 13:15
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1506 razy