BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 203/1 i 203/2
 3. Powierzchnia łączna: 3 389 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego są nieruchomości gruntowe o nr geodezyjnych 203/1 o powierzchni 3076m2 zabudowana oraz działka o nr geodezyjnych 203/2 o powierzchni 313m2 położonych w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00017361/4, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXVI/202/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.
 5. Sprzedaż w/w nieruchomości odbywa się na rzecz użytkownika wieczystego.
 6. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Nieruchomości ujawnione jest w KW OL1P/00013665/7 i OL1P/00028190/4.
 8. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi:

              Działka ozn. nr geod. 203/1

                        - prawo własności: 269 089,00 zł

                        - prawo użytkowania wieczystego: 165 301,00 zł

                        - cena sprzedaży: 103 788,00 zł

              Działka ozn. nr geod. 203/2

                        - prawo własności: 31 297,00 zł

                        - prawo użytkowania wieczystego: 18 637,00 zł

                        - cena sprzedaży: 12 660,00 zł

 1. Łącznie cena sprzedaży brutto wyniesie 143 231,04 zł, ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 26 783,04 zł.
 2. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 4. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 24.06.2016 r. do 15.07.2016 r.
Data powstania: piątek, 24 cze 2016 08:37
Data opublikowania: piątek, 24 cze 2016 11:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lip 2016 08:37
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1442 razy