BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 108/2, 107/2, 105/2
 3. Powierzchnia łączna: 82 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego są nieruchomości gruntowe zabudowane pawilonem handlowym o nr geodezyjnych 108/2, 107/2, 105/2 o łącznej powierzchni 82m2 , położonych w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00017361/4, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr ozn. nr geod. XXVI /201/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
 5. Sprzedaż w/w nieruchomości odbywa się na rzecz użytkownika wieczystego.
 6. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opisana jako 10U – teren usług, handlu i gastronomii.
 7. Nieruchomość ujawniona jest w KW OL1P/00017361/4.
 8. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi:

                        - prawo własności: 12 047,00 zł

                        - prawo użytkowania wieczystego: 7 335,00 zł

                        - cena sprzedaży: 4 712,00 zł

 1. Cena sprzedaży brutto wyniesie 5 795,76 zł, ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 1 083,76 zł.
 2. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 4. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 24.06.2016 r. do 15.07.2016 r.

 

Data powstania: piątek, 24 cze 2016 08:43
Data opublikowania: piątek, 24 cze 2016 11:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lip 2016 08:37
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1328 razy