BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Wejsuny, Gmina  Ruciane-Nida.
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym:  97/7
 3. Powierzchnia łączna: 100 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do: właściciela działki nr 97/4, obręb geod. Wejsuny, właściciela działki nr 97/5, obręb geod.  Wejsuny, właściciela działki nr 97/6, obręb geod. Wejsuny oraz właściciela działki nr 86/1, obręb geod.  Wejsuny, w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXVI/205/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
 5. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według ewidencji gruntów oznaczona jako dr- drogi.
 6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto  3 734,00 zł
 7. Ujawnione są w księdze wieczystej OL1P/00013630/3
 8. Cenę sprzedaży netto  ustalono w kwocie  3 734,00 zł
 9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 4 592,82 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 858,82 zł.
 10. Przetarg ograniczony jest do: właściciela działki nr 97/4, obręb geod. Wejsuny, właściciela działki nr 97/5, obręb geod.  Wejsuny, właściciela działki nr 97/6, obręb geod. Wejsuny oraz właściciela działki nr 86/1, obręb geod.  Wejsuny.
 11. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia  24 czerwca 2016 r. do 15 lipiec 2016 r.
Data powstania: piątek, 24 cze 2016 07:24
Data opublikowania: piątek, 24 cze 2016 11:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lip 2016 08:37
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1466 razy