BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Iznota, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 36/51
 3. Powierzchnia łączna: 3 213 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego jest nieruchomość gruntowa o nr geodezyjnym 36/51 o powierzchni 3 213m2, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00020293/0, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXVI/203/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.
 5. Sprzedaż w/w nieruchomości odbywa się na rzecz użytkownika wieczystego.
 6. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi:

                        - prawo własności: 211 865,00 zł

                        - prawo użytkowania wieczystego: 167 416,00 zł

                        - cena sprzedaży: 44 449,00 zł

 1. Cena sprzedaży brutto wyniesie 54 672,27 zł, ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 10 223,27 zł.
 2. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 4. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 05.08.2016 r. do 26.08.2016 r.
Data powstania: piątek, 5 sie 2016 13:34
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2016 14:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 sie 2016 09:15
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1300 razy