BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do zamiany na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały nr XXII/176/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31 marca 2016r.

Gmina Ruciane-Nida zamienia:

- nieruchomość stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida ozn. nr geod. 36/2, o pow. 221m2, położoną w miejscowości Piaski, Gmina Ruciane-Nida, ujawnioną w Księdze wieczystej OL1P/00013642/0, nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów oznaczona jako dr, której wartość rynkową ustalił rzeczoznawca majątkowy na kwotę 6 354,00 zł,

na nieruchomość :

- stanowiącą własność osoby fizycznej ozn. nr geod. 3011/21, o pow. 637 m2, położoną w miejscowości Piaski, Gmina Ruciane-Nida, ujawnioną w Księdze wieczystej OL1P/00023275/9, nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów oznaczona jako dr, której wartość rynkową ustalił rzeczoznawca majątkowy na kwotę 18 314,00 zł.

Różnica wartości zamienianych nieruchomości uregulowana będzie w formie dopłaty między uczestnikami zamiany.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 05.08.2016 roku do dnia 26.08.2016roku.

 

Data powstania: piątek, 5 sie 2016 13:36
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2016 14:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 sie 2016 09:15
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1438 razy