BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Krzyże, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 91/24
 3. Powierzchnia: 864 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXVI/204/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
 5. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów opisana jako Bi. W chwili obecnej na przedmiotowej nieruchomości znajduje się bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych, do którego odprowadzane są ścieki z budynku posadowionego na działkach oznaczonych nr geod. 91/25 i 91/19 poł. w miejscowości Krzyże.
 6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 42 656,00 .
 7. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013628/6
 8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 50 000,00 zł.
 9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 61 500 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 11 500,00 .
 10. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni   tj. od dnia 05.08.2016 r. do 26.08.2016 r.
Data powstania: piątek, 5 sie 2016 13:48
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2016 14:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 sie 2016 09:15
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1287 razy