BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.

 1. Położenie nieruchomości: Ładne Pole, Gmina Ruciane-Nida
 2. Numer działki: 184/2
 3. Powierzchnia działki: 1173m2
 4. Numer księgi wieczystej: KW OL1P/00013037/6
 5. Przedmiotem sprzedaży na podstawie Uchwały XLII/301/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 listopada 2013r. zmienionej Uchwałą XLIII/310/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2013r.jest budynek mieszkalny, o powierzchni 31,81m2 oraz budynku gospodarczego o powierzchni 28,93m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego budynku mieszkalnego następuje sprzedaż gruntu do racjonalnego korzystania z tego budynku.

     Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida.

     Budynek mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę  najmu zawartą na w/w nieruchopmość na czas nieokreślony.

 1. Wartość rynkowa budynku mieszkalnego nr 37 wraz z przynależnościami i gruntem ozn. nr geod. 184/2, o pow. 1 173 m2 została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 21 141,00zł.

W przypadku wpłaty jednorazowej zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr XLI/288/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 października 2013r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 2 114,10 zł. W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 4 228,20 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.

Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

 1. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.

W przypadku gdy na wniosek nabywcy kwota sprzedaży zostanie rozłożona na raty roczne, pierwsza rata wymagana jest przed spisaniem umowy notarialnej, a pozostałe raty plus oprocentowanie w wysokości 4 % liczone od kwoty pozostałej po wpłacie kolejnej raty w stosunku rocznym, będą wymagane na rzecz sprzedawcy co roku do dnia 31 marca. Kwota rozłożona na raty będzie zabezpieczona poprzez ustanowienie hipoteki na zbywanym lokalu.

 1. Nabywca uiszcza należność w kwocie 2 114,10 zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida.
 2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
 3. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku, poz. 535 z poźn. zm.).
 4. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni                                               tj. od dnia 05.08.2016 roku do dnia 26.08.2016roku.
Data powstania: piątek, 5 sie 2016 13:49
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2016 14:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 sie 2016 09:15
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1644 razy