BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).

  1. Położenie nieruchomości gruntowej: Wólka, Gmina Ruciane-Nida.
  2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 131/2
  3. Powierzchnia: 569 m2

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczone do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXIX/272/2013, z dnia 22.08.2013 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania terenu przyległego ozn. nr geod. 106, położonej w miejscowości Ruciane-Nida.

  1. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 10 635,00 zł.
  2. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013652/3.
  3. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 10 635,00 zł.
  4. Cena sprzedaży wyniesie 10 635,00 zł, ponieważ sprzedaż gruntu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku, poz. 535 z poźn. zm.).
  5. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
  6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
  7. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni   tj. od dnia 05.08.2016 roku do dnia 26.08.2016 roku.
Data powstania: piątek, 5 sie 2016 13:50
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2016 14:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 sie 2016 09:15
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1510 razy