BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej – ul. Brzozowa w Rucianem-Nidzie” ogłoszonego w dniu 26.07.2016 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 3 oferty.
Wybrano ofertę Wykonawcy: TOMBUD Firma Handlowo Usługowa Tomasz Anuszkiewicz, ul. Krótka 4, 05-135 Wieliszew, za łączną cenę oferty – 286.656,40 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętych kryteriów: cena i okres gwarancji jakości uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze 2 oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego.
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 
Oferta nr 1 - TOMBUD Firma Handlowo Usługowa Tomasz Anuszkiewicz, ul. Krótka 4, 05-135 Wieliszew, cena oferty – 286.656,40 zł, gwarancja – 60 m-cy.
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(286.656,40 zł : 286.656,40 zł) x 100 x 95% = 95,00 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 60 m-cy) x 100 x 5% = 5,00 pkt
Razem: 100,00 pkt
 
Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLBET” Elżbieta Mieczkowska, Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz  
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(286.656,40 zł : 305.988,45 zł) x 100 x 95% = 89,00 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 60 m-cy) x 100 x 5% = 5,00 pkt
Razem: 94,00 pkt
 
Oferta nr 3 - Żwirownia Usługi Ziemno-Budowlane Cezary Leszczyński, Jagodne, ul. Tęczowa 16, 12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(286.656,40 zł : 325.950,00 zł) x 100 x 95% = 83,54 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 60 m-cy) x 100 x 5% = 5,00 pkt
Razem: 88,54 pkt
Data powstania: czwartek, 11 sie 2016 11:53
Data opublikowania: czwartek, 11 sie 2016 12:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 sie 2016 09:11
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1568 razy