BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida OR. 0002.10.2016 Ruciane-Nida, 23 sierpnia 2016 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 31 sierpnia 2016 r. (środa) o godz.13 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XXVIII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).

4. Przyjęcie protokołów z:

- VI nadzwyczajnej (XXV kolejnej) sesji Rady Miejskiej w dniu 6 czerwca 2016 r.

- XXVI sesji Rady Miejskiej w dniu 15 czerwca 2016 r.

- VII nadzwyczajnej (XXVII kolejnej) sesji Rady Miejskiej w dniu 25 lipca 2016 r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XXVI sesji Rady Miejskiej w dniu

15 czerwca 2016 r.

 

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

C. Część uchwałodawcza :

7.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2016 – 2025,

  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 r.,

  • przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo - usługowej wsi Ukta,

 

  • przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Ruciane-Nida – ul. Boczna, Rybacka, Dybówek,

 

  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica – kompleks V,

 

  • gospodarki gruntami i nieruchomościami.

 

D. Statutowe elementy obrad:

8. Interpelacje radnych.

9. Wnioski i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

11. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek Małż

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: środa, 24 sie 2016 10:14
Data opublikowania: środa, 24 sie 2016 10:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 wrz 2016 10:44
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1546 razy