BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 414/5
 3. Powierzchnia: 805 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr LI/367/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.
 5. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 6. Na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia związanego z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 7. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 47 680,00 .
 8. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00012959/8
 9. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 47 680,00 zł.
 10. Cena sprzedaży brutto wyniesie 58 646,40 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 10 966,40 .
 11. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 26.08.2016 r. do 16.09.2016 r.
Data powstania: piątek, 26 sie 2016 08:43
Data opublikowania: piątek, 26 sie 2016 10:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 wrz 2016 13:57
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1337 razy