BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art.. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), odwołuje publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, ujawnionych w KW OL1P/00012965/3, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Akacjowej, niżej wymienionej:

a)      działki ozn. nr geod. 583, 584, 585, o łącznej pow. 1 222 m2, przeznaczona pod teren zabudowy jednorodzinnej,

            Przetarg miał być przeprowadzony w dniu 22 września 2016 r., o godzinie 11.00w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów 4.

Przyczyna odwołania przetargu: nie dotrzymano wymagań § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

 

Ruciane-Nida, dnia 25.08.2016r.

                                                                      

Data powstania: czwartek, 25 sie 2016 08:50
Data opublikowania: czwartek, 25 sie 2016 11:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 wrz 2016 08:01
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1311 razy