BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej


przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania terenu przyległego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603):

Nr geod. 109/8, Pow. 16 m2,
Położenie Ruciane-Nida ul. Dworcowa,
KW 13038
Opis:
Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana zabudowana zadaszeniem urządzonym nad wejściem do pawilonu handlowego. Zadaszenie stanowi własność nabywcy.

Cena sprzedaży: 8.920,00 zł
Plus 22% VAT 1.962,40 zł
Plus koszt przygotowania dokumentacji 530,00 zł
= 11.412,40 zł

1.Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowanie terenu przyległego ozn. nr geod. 109/3 w wykonaniu uchwały nr XLVIII/77/2006, z dnia 20 października 2006 roku Rady Miejskiej Ruciane-Nida na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Nabywca cenę sprzedaży winien wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie lub może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie jej na raty roczne. Kwota rozłożona na raty jest oprocentowana i zabezpieczona hipotecznie na nabywanej działce. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy.

3.Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej.

4.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 30.11.2006 roku do dnia 22.12.2006 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Data powstania: wtorek, 28 lis 2006 10:18
Data opublikowania: czwartek, 30 lis 2006 13:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2006 09:08
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2210 razy