BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

1.   Opis nieruchomości – teren pod drobne uprawy rolne.
2.   Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida.
3.   Numer działki – cz. 139/3.
4.   Numer KW – OL1P/00013020/4.
5.   Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 154 m2.
6.   Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono wysokości 0,22 zł/m2 brutto rocznie.
7.   Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8.   Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren projektowanej zabudowy wielorodzinnej.  
9.   Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 09 września 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.
Data powstania: piątek, 9 wrz 2016 14:04
Data opublikowania: piątek, 9 wrz 2016 14:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 paź 2016 13:07
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1488 razy