BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakup autobusu szkolnego

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 29 września 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 315073-2016 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na zakup autobusu szkolnego. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert – 07 października 2016 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokój nr 21

Data powstania: czwartek, 29 wrz 2016 09:01
Data opublikowania: czwartek, 29 wrz 2016 13:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 paź 2016 12:04
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1660 razy