BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomośći

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 17/16
 3. Powierzchnia: 617 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXVIII/215/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
 5. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako 10MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 36 033,00 .
 7. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013030/7
 8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 50 000,00 zł.
 9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 61 500,00 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 11 500,00 .
 10. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30.09.2016 r. do 21.10.2016 r.
Data powstania: piątek, 30 wrz 2016 10:09
Data opublikowania: piątek, 30 wrz 2016 12:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 paź 2016 08:33
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1395 razy