BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do treści SIWZ

Zakup autobusu szkolnego

 

Wszyscy Wykonawcy zamówienia

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego IGK.271.07.2016 pn. „Zakup autobusu szkolnego”

Do Zamawiającego w dniu 3 października 2016 r. wpłynęła prośba o modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na otrzymane pismo:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SIWZ dotyczącą opisu
autobusu (zał. nr 4 do SIWZ).
 
Zamawiający wymaga, ażeby autobus posiadał tzw. plecak bagażowy.
Chcielibyśmy zaproponować Zamawiającemu rezygnację z tego elementu
wyposażenia, a w to miejsce proponujemy wymóg, ażeby autobus posiadał
pogłębiony bagażnik w tylnej części pojazdu. Taki rozwiązanie jest
zdecydowanie lepsze i bardziej funkcjonalne.
 
Pojazd tej wielkości wyposażony w tylny bagażnik posiada pogorszoną
stabilność jazdy, czego następstwem będzie zmniejszenie bezpieczeństwa
podróży.
Przesunięcie środka ciężkości autobusu wpłynie również na awaryjność
tylnego zawieszenia.
 
Natomiast zastosowanie pogłębionego bagażnika spowoduje tylko niewielkie
podniesienie podłogi w ostatnim rzędzie siedzeń autobusu.
 
Prosimy zatem o wnikliwe rozważenie naszej propozycji
 
Proponujemy dodatkowo (po rezygnacji z plecaka bagażowego) umieścić wymóg, ażeby w autobusie były półki na bagaż podręczny, umieszczone nad siedzeniami po obu stronach pojazdu na jego całej długości.

Odpowiedź:
 
Zamawiający uprzejmie informuje, że nie będzie modyfikował treści SIWZ pozostawiając opis przedmiotu zamówienia bez zmian.
 
 
Data powstania: wtorek, 4 paź 2016 08:47
Data opublikowania: wtorek, 4 paź 2016 10:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 paź 2016 12:40
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1166 razy