BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida OR.0002.14.2016 Ruciane-Nida, 4 października 2016 r. W związku ze złożonym wnioskiem grupy radnych, działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję na dzień 10 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida IX nadzwyczajną (XXXII kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2.Wybór sekretarza obrad.

3. Odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

4. Powołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

5. Zamknięcie obrad.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Robert Rydzewski

 

Data powstania: poniedziałek, 3 paź 2016 10:42
Data opublikowania: czwartek, 6 paź 2016 10:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 paź 2016 08:20
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1333 razy